Ölandsbron

Historien om Ölandsbron

En förbindelse mellan fastlandet och Öland har under lång tid att diskuterats och planerats men det var först 1932 som ett första riktigt förslag. 1966 så fastslog riksdagen en plan för broar i Sverige där Ölandsbron ingick. 1967 startade bygget och det pågick till öppnandet den 30 september 1972. Dåvarande kungen invigde bron. Den är byggd i armerad betong. Längden är 6072 meter och högsta punkten är 41,69 m och lägsta höjd är 6,65 meter. Den var den längsta bron i Europa ända fram till 1998 och fortfarande är det den längsta inom Sverige. Ansvarig för bygget var Skånska Cementgjuteriet i Stockholm med hjälp 21 underentreprenörer.

Under åren har Ölandsbron genomgått mängder med reparationen mycket beroende på att cementen blandades med vatten från Östersjön som innehåller salt och mycket vägsalt så har armeringsjärnen utsatts för korrosion.


Boende kring bofästet driver en kampanj för att sänka hastigheten på bron, mer finns att läsa på Olandsbron.com.

Ett korrekt svar på Killingsgängets fråga i Nilecity 105,4 finns inte med en uppskattning från Vägverket är 20 000.

Sajten drivs av som säljer allt till skrivare som bläckpatroner och toner.